OPROEP – Registratie aannemers

In verband met het optimaliseren van de aannemerslijst voor uitvoering van projecten, nodigt de FCCA alle aannemersbedrijven uit die aan de hieronder vermelde eisen voldoen, om zich ten kantore van de FCCA te Sabana Blanco # 66 te registreren. FCCA wil benadrukken dat deze registratie alleen bedoeld is om de aannemerslijst te optimaliseren.

Deelname aan deze registratiecampagne geeft niet automatisch het recht voor het verkrijgen van bouwwerkzaamheden.

CRITERIA VOOR DE REGISTRATIE VAN AANEMERS BIJ DE FCCA

1. EEN LOKALE BANKVERKLARING WAARUIT DE FINANCIËLE DRAAGKRACHT VAN DE ONDERNEMING BLIJKT.

2. DE GROOTTE VAN HET PROJECT DAT DE AANNEMER AANKAN, OP BASIS VAN:
a. Referentie van relevante woningbouwprojecten van de laatste drie jaren.
b. Lijst met aantal werknemers.
c. Lijst in te zetten materieel.

3. ORIGINELE REGISTRATIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL NIET OUDER DAN DRIE MAANDEN.

4. EISEN BOUWORGANISATIE:
a. Lijst werknemers (minimaal 60% personeel, Nederlandse Nationaliteit).
b. Lijst Onderaannemers (minimaal 60% personeel, Nederlandse Nationaliteit).
c. Electra: Erkende Installateur.
d. Gasinstallatie: Erkende gasinstallateur.

5. BEKWAAMHEID UITVOERDERSTEAM:
a. Projectleider (Relevante bouwkundige ervaring, minimaal MBO opleiding op bouwkundig niveau).
b. Uitvoerder (idem als punt a).
c. Voorman (Relevante bouwkundige ervaring, minimaal LBO opleiding op bouwkundig niveau).
d. Werklieden.

6. VOLDOEN AAN DE WETTELlJKE VERPLICHTIGEN, O.A.:
a. SVB (Bewijs van inschrijving en verklaring omtrent betalingsgedrag SVB premies/ nakoming SVB verplichtingen).
b. AOV/AWW (Bewijs van afdracht van de laatste zes maanden).
c. AZV (idem als punt b).
d. Loonbelasting (idem als punt b).
e. Verklaring van fiscaal gedrag (SIAD)

7. VERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIE OF ACCOUNTANTSKANTOOR OMTRENT DE BOEKHOUDING VAN DE ONDERNEMING.

REGISTRATIE BETEKENT EVENWEL NIET DAT AAN HET GEREGISTREERDE BEDRIJF OOK WERKEN ZULLEN WORDEN GEGUND ZODAT AAN DEZE REGISTRATIE GEEN RECHTEN OF AANSPRAKEN KUNNEN WORDEN ONTLEEND.

De registratieprocedure is als volgt:

  • Registratieformulieren zijn verkrijgbaar ten kantore van FCCA.
  • Het registratieformulier zal als begeleiding dienen.
  • Alle informatie toepassend voor deze registratie moet in een gesloten enveloppe in de bus ten kantore van de FCCA worden gedeponeerd.
  • Verder kan men ook gebruik maken van onze website: www.fcca.com om digitaal te registreren.
  • De registratieperiode is vanaf 27 mei tot en met 28 juni 2019.

Download Registratie Formulier (PDF format)

FCCA geeft de zekerheid dat al het verkregen informatie confidentieel zal blijven.

Directie FCCA

Voor nadere informatie, kan hoofd Bouwtechniek gebeld worden, ing. José G. Paula op 522-3212 of een E-mail sturen naar: jose.paula@fcca.com

Scroll To Top
WhatsApp chat

Copyright © 2020 FCCA - Fundacion Cas Pa Comunidad Arubano - Privacy Policy